🔹به مناسبت روز معلم سری به آلبوم زدم. در یک قاب زمانی که به عنوان دانش آموز تحصیل می کردم و درقاب دیگر زمانی که برای اولین بار به عنوان معلم مشغول شدم، هر دوی آنها را برای انتشار در وب سایت انتخاب کردم.

20160501_143605

20160501_150423

ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.