🔹چرا هستم؟ چگونه رنج کمتری ببرم؟
روان درمانگری تلاشی برای طرح پرسش اول، و تسهیلگری در مسیر پرسش دوم است.

.
✍حمیدرضا ساسان فر

ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.