بخشیدن

دقیقا نمی‌دانم چه کسی برای اولین بار از عبارت «دیگری را بخشیدن» استفاده کرد، چون شاید نمی‌دانست که انسان اگر بخواهد فقط می‌تواند خودش را ببخشد. شما زمانی خودتان را بخشیده‌اید و از کینه و انتقام رها شده‌اید، که بتوانید آن طرف وجودتان را که روزی او را برای رابطه داشتن برگزیده بود، ببخشید.
اگر همه‌ی رویکردهای روان‌درمانی قرار بود کنار بروند، و فقط یک رویکرد باقی بماند که برای بشر کاری بکند، احتمالا نامش «بخشش درمانی» بود. صلحی عظیم با خود و در ادامه با دیگری.
حمیدرضاساسان‌فر

17 فروردین 1398

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.