درباره من

 

 • کارشناس ارشد روانشناسی بالینی روان درمانگر و گروه درمانگر اگزیستانسیال
 • پروانه فعالیت به شماره ۳۱۳۰ از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و پروانه به شماره ۷۱۷/۲۶۹۲/۱۲۴۹ از سازمان بهزیستی
 • صاحب امتیاز و مسول فنی مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی طرحی نو
 • دانش آموخته کنسرواتوار موسیقی تهران
 •  دانش­ آموخته دوره­ های نویسندگی
 • دانش­ آموخته دوره ­های آزاد MBA
 • دانش آموخته دوره های شناخت سینما
 • رییس باشگاه دانشجویی انجمن روانشناسی اجتماعی ایران (۱۳۹۰)
 • عضو هیئت مدیره شاخه دانشجویی انجمن روانشناسی ایران (۱۳۹۰)
 • دانش آموخته کارگاه امی ون دورزن-Principle of New School of Psychotherapy
 • دانش آموخته “کارگاه آموزشی گروه درمانی برای بیماران بستری؛ راه اندازی، اجرا و اداره” دکتر نام آور استاد کالج کمریج، ماساچوست
 • دانش آموخته کارگاه معنی درمانی از انستیتو ویکتور فرانکل (وین) دکتر پیشیار
 • دانش آموخته کارگاه “برنامه شناختی رفتاری کاهش و ابقا وزن” پروفسور جودیت بک استاد دانشگاه پنسیلوانیا

– برگزاری ۵ دوره معادل ۵۸ ساعت کارگاه آموزشی با عنوان “گروه درمانی چاقی” و “مقدمات و مبانی گروه درمانی” در محل بنیاد روان شناسی جامعه و مرکز مشاوره روان مهر / بهار و تابستان ۹۱
– برگزاری ۳ ساعت کارگاه آموزشی “درمان چاقی در مسیر روانشناسی” در مرکز مشاوره روان مهر / زمستان ۹۱
– برگزاری ۶ ساعت کارگاه “مقدمات و مبانی گروه درمانی” در انجمن روانشناسی اجتماعی ایران – تهران / تابستان ۹۱
– برگزاری ۸ ساعت کارگاه “گروه درمانی روابط بین فردی” در انجمن روانشناسی اجتماعی ایران – تهران / زمستان ۹۱
– برگزاری ۸ ساعت کارگاه گروه درمانی روابط بین فردی در انجمن روانشناسی اجتماعی ایران- اصفهان / زمستان ۹۱
– برگزاری ۱۲ ساعت کارگاه گروه درمانی اضطراب اجتماعی در کلینک دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران با همکاری آقای شفیعی فرد / زمستان ۹۱
– برگزاری ۱۲ ساعت کارگاه به سازی رابطه ها در مرکز فرهنگی سلاله وابسته به شهرداری تهران / بهار ۹۲
– برگزاری دوره جامع تربیت گروه درمانگر همراه با سوپرویژن از تابستان ۹۲/ اساتید مدعو، دکتر تاجیک اسماعیلی و دکتر سامان توکلی
– برگزاری ۲۱ ساعت کارگاه گروه درمانی روابط بین فردی با تاکید بر رویکرد یالوم
– برگزاری ۶ ساعت کارگاه گروه درمانی به همت موسسه روانشناسی دانشگاه تهران در شهر قم
– برگزاری ۱۶۶ ساعت دوره سوپرویژنی گروه درمانی اگزیستانسیال
– برگزاری ساعت کارگاه روان درمان اگزیستانسیال در مرکز مشاوره طرحی نو، زمستان ۹۲
– برگزاری ۲۷ ساعت کارگاه گروه درمانی روابط بین فردی با گرایش اگزیستاسینال در مرکز مشاوره طرحی نو، تابستان ۹۴
– برگزاری ۸ ساعت کارگاه روان درمانی اگزیستانسیال در مرکز مشاوره طرحی نو، پاییز ۹۴
– برگزاری ۸ ساعت کارگاه روان درمانی اگزیستانسیال به دعوت انجمن علمی روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی، اردیبهشت ۹۵
– درسگفتارهای دوشنبه، پیرامون اصول و مبانی روان درمانی اگزیستانسیال، از مرداد ۹۵ تا اسفند ۹۵ در مرکز مشاوره طرحی نو
-برگزاری ۱۲ ساعت کارگاه روان درمانی اگزیستانسیال (تحلیل دازاین) در مرکز مشاوره طرحی نو، تابستان ۹۶
-برگزاری ۱۲ ساعت کارگاه روان درمانی اگزیتانسیال (مبحث مرگ با محوریت اندیشه هایدگر) در مرکز مشاوره طرحی نو، پاییز ۹۶
-سخنران مدعو در جلسه نقد و تحلیل کتاب آزادی و سرنوشت نوشته رولو می به دعوت انجمن علمی روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی، بهار ۹۷

-برگزاری ۱۲ ساعت کارگاه روان درمانی اگزیستانسیال (هنر درمانگری) در مرکز مشاوره طرحی نو، پاییز ۹۷

-سخنرانی با موضوع مرگ از منظر فروید، لکان، یالوم به دعوت موسسه اوتیسم کارامد و بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان، اسفند ۹۷

– برگزار ی دوره آنلاین سوپرویژن ، بهار ۹۹

-برگزاری دوره ۳۶ ساعته جامع روان درمانی اگزیستانسیال  و گروه درمانی روابط بین فردی با گرایش اگزیستانسیال از پاییز ۹۹ تاکنون در مرکز مشاوره طرحی­نو

– برگزاری دوره تربیت درمانگر حرفه­ ای، از پاییز ۱۴۰۱ تاکنون