بایگانی دسته‌بندی «گروه درمانی»

گروه درمانی روابط بین فردی گروه درمانی روابط بین فردی، ابزاری  قدرتمند برای آموختن درباره خویشتن و روابط مان با دیگران است. گروه درمانی روابط بین فردی چیست؟ گروه درمانی روابط بین فردی شامل گروهی از افراد …

انسان موجودی اجتماعی است و نیاز به ارتباط یکی از نیازهای اساسی انسان قلمداد شده است.جالب اینکه بسیاری از انسانها بواسطه تعامل های ناکارآمد در روابط بین فردی دچار آسیب می شوند و اتفاقاً در پدیده گروه …

متن کامل پایان نامه حمیدرضا ساسان فر به اضافه راهنمای گروه درمانی چاقی   [pdf-embedder url=”http://sasanfar.ir/wp-content/uploads/2016/10/thesis.pdf”]   [pdf-embedder url=”http://sasanfar.ir/wp-content/uploads/2016/10/manual.pdf”]  

چالش های بوجود آمده در گروه و به تبع آن استرس و اضطراب ناشی از آن، یکی از مهم ترین عوامل ریزش اعضای گروه محسوب می شود. این فشار روانی می تواند اعضای گروه را متاثر ساخته …

یالوم اول بار، با همین گروه درمانی و کتابِ درخشانش با عنوان “روان درمانی گروهی”، دینِ خودش را به این حوزه ادا کرده بود ولی همانطور که خودش ابراز می دارد، آن کتاب به زوایای حرفه ای …

روابط بیرون از گروه ممنوع است. اعضای گروه درمانی نمی توانند بیرون از جلسات گروه، با یکدیگر ارتباط داشته باشند. دلایل زیر می تواند اهمیت این قانون را روشن سازد: ۱- فرض این است که اعضای گروه، …

مروری بر کتاب «درمان شوپنهاور» تالیف «اروین یالوم» «یالوم» اول بار، با موضوع گروه درمانی و کتاب درخشان اش با عنوان روان درمانی گروهی، دین خودش را به این حوزه ادا کرده بود ولی همان طور که …