بررسی مفهوم اگزیستانسیال و معادل های فارسی آن

  • دوشنبه - ۳ اسفند ۱۳۹۴
  • رویکرد حدود 1درصد از روانشناسان بالینی، روان درمانی اگزیستانسیال است. در ایران البته به هیج پژوهش جامعی در بررسی رویکرد روانشناسان برنخورده ام ولی تصور من این است که روانشناسان جدی شاغل در این رویکرد از تعداد انگشتان یک دست هم کمتر باشد. در یک ...

    من همین جا و همین لحظه در گل گیر کردم…

  • دوشنبه - ۲۶ بهمن ۱۳۹۴
  • اگر در حین جلسه درمان با درمانجو گیر کردید چه به او می گویید؟ من در چنین موقعیتی به درمانجو می گویم که (من در این لحظه گیر کردم و نمی توانم یا نمی دانم که چگونه جلسه را با شما پیش ببرم) و ادامه می ...