تلفن

  • ۹۳۵۷۰۰۳۹۳۲ – ۰۰۹۸

 

  • در حال حاضر کلیه جلسات روان درمانی فردی و گروهی من، به صورت آنلاین و به صورت تصویری در پلتفرم واتساپ یا اسکایپ برگزار می شود.
  • لطفا برای تعیین وقت به واتساپ من به شماره ۰۹۳۵۷۰۰۳۹۳۲ پیام بفرستید. شخصا پاسخگو هستم.