ابراهیم در آتش

  • جمعه - ۱۸ آذر ۱۳۹۵
  • این شهر آشوب را کدام ارکستر نواخته است، کدام رجاله ای دستان خویش را به رهبری چنین نظمی شگرف در توالی نت های اندوه و وحشت به کار گرفته است؟ چگونه بر خطوط زندگی، نتها چنین به صلیب کشیده شده اند، و کدامین ذهن پژمرده، سبوعیت ...