درسگفتارهای دوشنبه/جلسه مورخ ۲۵ آبان/ویدیو

 • شنبه - 29 آبان 1395
 • متن خلاصه شده از جلسه دو ساعته مورخ 25 آبان 95 از: درسگفتارهای دوشنبه (اصول و مبانی روان درمانی اگزیستانسیال) مدرس: حمیدرضا ساسان فر آکادمی اگزیستانسیال مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی طرحی نو   [aparat]http://www.aparat.com/v/0oeC1[/aparat]  

  درسگفتار اصول و مبانی روان درمانی اگزیستانسیال/ جلسه چهارم

 • چهارشنبه - 10 شهریور 1395
 • ابتدا در این جلسه مفهوم اضطراب از جایگاه نظریات و تئوری های فلسفی و روانشناختی مطرح شد، سپس به طور خاص به اضطراب مرگ و نحوه اثرگذاری و رویارویی افراد با آن پرداخته شد. در این جلسه ارتباط مرگ با رشد فردی به بحث گذاشته ...

  درسگفتار اصول و مبانی روان درمانی اگزیستانسیال/جلسه سوم

 • جمعه - 29 مرداد 1395
 • روانشناسان لازم است برای یافتن عملکردی بهتر در جلسات، نسبت به روانشناسی که آن را در حالت کلی می توان روانشناسی انسان نامید، آگاهی کافی پیدا کنند. یکی از آنها، شناخت جایگاه و شیوه عملکرد احساسات در انسان است. اینکه جایگاه احساس در جلسه درمان ...

  درسگفتارهای اصول و مبانی روان درمانی اگزیستانسیال/جلسه دوم

 • شنبه - 9 مرداد 1395
 • کلیات و مبانی روان درمانگر اگزیستانسیال یا با عنوان دقیق تر یک تسهیل گر با رویکرد اگزیستانسیال، عبارت است از کسی که فرایند آگاهی مراجع را از خویشتن خود  تسهیل می کند. ابزار این تسهیل گری، پرسشگری است، یعنی درمانگر در مقام پرسشگر، و چالش گر ...

  درسگفتارهای اصول و مبانی روان درمانی اگزیستانسیال/جلسه اول

 • دوشنبه - 21 تیر 1395
 • 🔹خلاصه جلسه اول مدرس: حمیدرضا ساسان فر، روان درمانگر  اگزیستانسیال زمان برگزاری دوشنبه ها، یک هفته درمیان مکان: طرحی نو/ آکادمی اگزیستانسیال موضوع جلسه اول: ساختار و پیشینه فلسفه اگزیستانسیال   زمانی که از اگزیستانسیالیسم صحبت می کنیم از چه می گوییم؟ در توضیح یا بررسی اصطلاح اگزیستانسیالیسم توجه به موارد زیر ...