اف سر دگی

 • پنجشنبه - ۴ خرداد ۱۳۹۶
 • فکر کنم آن قدر می دانم که دچار ملال بشوم و آن قدر می دانم که گاهی لبخندی نثار همین ملال کنم. زانوهایم را بغل میگیرم و آن را بر روی شن های ساحل آن قدر فرو می برم که سردی و گرمی توامان شن ...

  مرگ نامه (۴)

 • دوشنبه - ۷ شهریور ۱۳۹۵
 • زیاد به معنای زندگی فکر کرد و خودکشی کرد. . . 24 آبان 92

  مرگ نامه (۱)

 • دوشنبه - ۷ شهریور ۱۳۹۵
 • ماهی ها در آکواریوم گاهی به سرعت حرکت می کنند و گاهی به سرعت حرکت نمی کنند. گاهی از کنار هم می گذرند و گاهی از کنار هم نمی گذرند. گاهی چیزی می خورند و گاهی چیزی نمی خورند. و من که دارم به آنها نگاه ...

  مرگ نامه (۲)

 • دوشنبه - ۷ شهریور ۱۳۹۵
 • من در کودکی پدرم را از دست دادم، اولین فرزندم نیز در اولین سالگرد تولدش جان باخت. از همان زمان بود که پیوسته هستی برایم بی اعتماد و بی اعتمادتر شد. به دنبال چیزی بودم که برای خودم باشد چیزی که آفرینش و مرگش را خودم ...

  مرگ نامه (۳)

 • دوشنبه - ۷ شهریور ۱۳۹۵
 • تابعیتم رو لغو کردم، بعد رفتم سراغ همه ی مدارک تحصیلیم. اونها رو به همراه شناسنامه ام سوزوندم... دیگه هیچ چیزی نداشتم که در قالب اون خودم رو تعریف کنم، نه شناسنامه ای، نه مدرک تحصیلی و نه حتی خانواده ای، من یه آدمی بودم که ...

  پوچ نامه (۱)

 • دوشنبه - ۷ شهریور ۱۳۹۵
 • قرقرک موس رو بردم بالا، بعد اوردم پایین. چند تا نوشته ی معمولی از بچه ها خوندم. دوباره رسیدم به همان جایی که قبلا بودم. دوباره رفتم از اول شروع کردم، این بار یکی یه چیزه خنده دار نوشته بود، اون یکی هم از آدمی ...

  زندگی

 • دوشنبه - ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
 • ما زندگی می کنیم ولی جرات نداریم به آن فکر کنیم.

  بداهه نوازی

 • سه شنبه - ۱۰ اسفند ۱۳۹۴
 • روان درمانی هنر بداهه نوازی است، شهامت آفرینش می خواهد.