• روان درمانی اگزیستانسیال،
    (هنر درمانگری)
    مدرس:حمیدرضاساسان‌فر
    از ۲۰ مهر
    :small_red_triangle:ثبت‌نام با شهریه کمتر تا ۹ مهرماه
    پیش‌ثبت‌نام با ارسال ۱۶۹۰ به ۰۲۱۸۸۳۲۲۶۳۰ یا تماس با همین شماره