شوق زندگی از دروازه مرگ

زندگی کردن مانند کسی که هر روز را آخرین روز زندگیش می داند، این می شود که می روم بزرگمهر را می بوسم، می بویم و آن قدر که بشود در آغوش می گیرم، رادمهر را آهسته از گونه اش می بوسم که خدای نکرده بیدار نشود ولی تا می شود نگاهش می کنم. بدجور بغض میکنم، دلم میخواهد یک دل سیر افسردگی کنم ولی این روانشناسی لعنتی نمی گذارد. برمیگردم در رختخوابم، سینه ام می سوزد، به سقف خانه نگاه می کنم، به دیوارهایش، بعد وارد ذهنم می شوم و همه ی افکارم را در مورد مرگ زیرو رو می کنم. زمانی که مرده شور من را کفن پیچ بر روی برانکارد از دریچه ای هول می دهد به سمت بازماندگان که ببرند و در گور کنند. چقدر اینجا شبیه همه هستم. متنفرم از اینکه شبیه همه باشم. فروغ کنارم می نشیند: چیزی شده؟ قلبش آن قدر مهربان و ظریف است که تاب صحبت از رفتن ندارد. من محو او می شوم، شاید آخرین بار باشد!

اندکی بعد حواسم از این دنیا قطع می شود تا صبح که زنده بودنم را دوباره می فهمم. آن قدر مشتاق یک روز زندگی ام که حد ندارد. همه عزیزانم را می بوسم و دوباره شروع می کنم. با مراجعینم از شور زندگی حرف می زنم آنها دیگر می دانند که شور زندگی از اندیشه ی مرگ آغاز می شود.
نیچه می گوید (مرگ پایان زندگی است ولی مرگ اندیشی آغاز آن) یا جمله دیگری که نمیدانم از کیست: (هر چند مرگ نیستی آفرین است ولی اندیشه ی مرگ هستی آفرین است). شاید مشکل از عصری است که در آن گفتن از مرگ سخت و دشوار شده، چیزی چون خط قرمز، برخلاف سکس که تابو بوده و اکنون نقل محافل. نیچه میگوید بیایید تصور کنیم که در لحظه مرگ تنها فرصت این را داریم که متن سنگ قبر خود را بنویسیم به این صورت که در خط اول از آرمانهای زندگیمان بنویسیم و در سطر دوم از واقعیت های آن. مثلا آرمان من این بود که میخواستم از رنج بشر بکاهم ولی در واقع بر آن افزودم. یا مثلا اینکه من میخواستم جامعه ام در رفاه باشد ولی حتی خودم هم در رفاه نبودم. بعد می گوید که ما شاید از اکنون بتوانیم البته اگر بخواهیم، مطابق آرمانهایمان زندگی کنیم… زندگی را چون بازی کامپیوتری می دانم که هر لحظه ممکن است در طی آن گیم آور شویم و با این حال از ماهیت پر از شور و شوق آن کم نمی شود، شاید آنها که هر لحظه به امکان گیم آور شدن می اندیشند با کیفیت تر بازی کنند.

✍ حمیدرضا ساسان فر، ۹ فروردین ۹۵
???
Telegram.me/Sasanfar_ir
WWW.SASANFAR.IR

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.