🔹آرام بر روی صندلی می نشینی، نگاهی به سادگی از تو می خواهد گفتگو را شروع کنی و تو لحظاتی را می یابی که خیلی صمیمی و راحت بگویی از اینکه اصلا حالت خوب نیست، چقدر تنهایی، آن قدر که کسی نیست که فقط تو را بشنود.

بر روی صندلی کمی جابجا می شود، آرام و صبور، کوتاه صحبت می کند. تو حالا کمی مطمئن تر هستی، نفسی تازه می کنی و حجم بزرگ اندوهت را به میان می آوری.
حالا پس از گذشت روزها، این بار که مرور می شود رنج ها و غم هایی که از سر گذراندی، چقدر اشتیاق داری که از این همه صبر، اعتماد و مهارتی که حال تو را دگرگون کرده تشکر کنی…

۹ اردیبهشت روز روانشناس مبارک.

✍ حمیدرضا ساسان فر
🗓 ۹ اردیبهشت ۹۵
🍃🍂🍃
🔹telegram.me/sasanfar_ir
🔹www.sasanfar.ir

ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.