ماهی ها در آکواریوم گاهی به سرعت حرکت می کنند و گاهی به سرعت حرکت نمی کنند. گاهی از کنار هم می گذرند و گاهی از کنار هم نمی گذرند. گاهی چیزی می خورند و گاهی چیزی نمی خورند.
و من که دارم به آنها نگاه می کنم، فکر می کنم که آیا این ماهی ها گاهی از خود می پرسند که چرا این کارها را می کنند و چرا آن کارها را نمی کنند؟
آنها اصلا به این مسایل فکر نمی کنند.
چرا؟
چون اصلا نمی دانند روزی می میرند! 
.
.
.
۵ آبان ۹۲

ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.