احتمالا این تعبیر از بیون باشد که خودشیفتگی را بیماری بیشعوری می‌دانست، زیرا افراد خودشیفته فقط بر روی نیازهای خود تمرکز دارند‌ و از تخمین تأثیر رفتارهای خود بر دیگران عاجز هستند، نوعی از بیشعوری رایج با این ادبیات: (مگه من چه کار کردم؟ فقط نظرم را گفتم) یا ( من اگه کاری دلم بخواد، انجام می‌دم) بدون آنکه برایشان مهم باشد که چگونه در ارضا نیازهایشان دیگران را آزار می‌دهند. در واقع آنها در دیدن خود از نگاه دیگران ناتوان هستند.

ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.