برون آیی

  • چهارشنبه - 3 آبان 1396
  • بابک همتیان دوست قدیمی بسیاری از ما روانشناسان، دست به کار بزرگی زده و در یادداشتی که در ادامه می خوانید در مورد گرایش جنسی اش نوشته و با خلاقیت و هوشمندی مثال زدنی از احساسات و افکار خود در این زمینه برای عموم صحبت ...

    مرگ/مصطفی ملکیان

  • دوشنبه - 3 خرداد 1395
  • 🔹یاد مرگ به ما می آموزد که ما اگر در هر جهتی نامساوی بوده ایم، در پدیده مرگ مساوی هستیم. ما در هر بعدی و وجهی از ابعاد زندگی با یکدیگر متفاوتیم. از بعد « حیثیت اجتماعی » ،« باهوشی و کم هوشی » ،« ...

    چند قدم مانده به نبودن/ محمدرضا جلائی پور

  • پنجشنبه - 12 فروردین 1395
  • 🔸از پریشب قاچاقی زنده‌ام. مرگم را دیدم و پذیرفتم و متراکم‌ترین دو ثانیه‌ی عمرم را تجربه کردم. نیمه‌‌شب با دوچرخه از دانشگاه برمی‌گشتم. باران نرمی می‌بارید و من هم با آهنگ بهار ویوالدی در گوش حسابی در عالم خودم غرق بودم و با سرعت نسبتا ...