درسگفتارهای دوشنبه/جلسه مورخ ۲۵ آبان/ویدیو

  • شنبه - 29 آبان 1395
  • متن خلاصه شده از جلسه دو ساعته مورخ 25 آبان 95 از: درسگفتارهای دوشنبه (اصول و مبانی روان درمانی اگزیستانسیال) مدرس: حمیدرضا ساسان فر آکادمی اگزیستانسیال مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی طرحی نو   [aparat]http://www.aparat.com/v/0oeC1[/aparat]