بایگانی برچسب «فرافکنی، روانشناس، تهران، دکتر روانشناس»

یکی از قابل تامل‌ترین تعاریف مربوط به فرافکنی که معمولا از آن غفلت می‌شود، آن است که فرد، بعد از آنکه احساسات و خصایصش را به خارج از خود (درمانگرش، همکارش، یا دوستش و …) فرافکنی می‌کند، …