بداهه نوازی

روان درمانی هنر بداهه نوازی است، شهامت آفرینش می خواهد. 

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.