🔹کودک که بودم دیر زبان باز کردم، مادرم را به ستوه آورده بودم، بیخ گلویم را می کشید و با لگد به مریضخانه ی محل می برد.

زبان که باز کردم پدرم گفت: چقدر این بچه زر می زند!
در مدرسه معلمم یک روز آن قدر مرا زد که صدای سگ میدادم، با بغل دستیم حرف زده بودم!
بعدها تصمیم گرفتم که دیگر حرف نزنم!
اما امروز مردم ساعتی ۱۰۰ دلار به من می دهند تا حرفهایشان را بشنوم و با آنها صحبت کنم.
من روانشناسم!
✍ حمیدرضا ساسان فر، ۲۱ آذر ۹۲
🍃🍂🍃
🔹telegram.me/sasanfar_ir
🔹www.saaanfar.ir

ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.