🔹انسانها علاقه ای به ما ندارد، ما آنها را طبقه بندی کرده ایم، ما آنها را تحلیل می کنیم، ما آنها را بیمار می شناسیم، به آنها فرمان می دهیم که چگونه باشند، ما نمیتوانیم با دنیای اطرافمان ارتباط برقرار کنیم، ما مفعول روانشناسی شده ایم. روانشناسی ما را به پیش می راند، دی اس ام ایدئولوژی ما شده، دنیا را با کتاب آسیب شناسی اندازه می کنیم و دیگران را به جز کیس نمی بینیم، ما مفعول روانشناسی شده ایم.

✍ حمیدرضا ساسان فر
🗓شهریور ۹۲
🍃🍂🍃
🔹telegram.me/sasanfa_ir
🔹www.sasanfar.ir

ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.