از حس خوب به حس بد!

?مرگ هر انسان دو حس متفاوت در دیگران ایجاد می کند اول حسی خوب زیرا که من زنده ام و دوم حسی بد، آنگاه که در می یابم من نیز چون او فانی هستم.

✍ حمیدرضا ساسان فر
?۴ اردیبهشت ۹۵
???
?telegram.me/sasanfa_ir
?www.sasanfar.ir

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.