ابتدا در این جلسه مفهوم اضطراب از جایگاه نظریات و تئوری های فلسفی و روانشناختی مطرح شد، سپس به طور خاص به اضطراب مرگ و نحوه اثرگذاری و رویارویی افراد با آن پرداخته شد. در این جلسه ارتباط مرگ با رشد فردی به بحث گذاشته شد، توضیح داده شد که چگونه اندیشه مرگ می تواند به ارزیابی اولویت های زندگی منتهی شود و کارکرد زندگی بخش مرگ چگونه در جلسه درمان به کار گرفته می شود.

ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.